Adalet


Dili

Türkçe

Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜRKMEN

Süresi (Yıl)

2

İkinci Öğretim

Yok

Kontenjanı

Normal Öğretim: 60

Staj Durumu

Var

Mezuniyet Ünvanı

…….

ÖSYM Tipi

TYT

Ders İçerikleri

Tıklayınız

 

Program hakkında bilgi:

Adalet Programının amacı gerek kamuda gerekse özel sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Adalet Meslek Elemanı” unvanı alır. Adalet Programını var olan personelin kalite veriminin artırılmasına katkı sağlayacağı gibi yeni iş gücü olanakları da sağlayacaktır.

Amaç ve Hedef:

Adalet Programı mezunları, insan yaşantısı ve toplum yapısı içinde vazgeçilmez bir hizmeti gerçekleştirmektedirler. Özellikle adaletin tesis edilmesi ve bireyin hakkına hızlıca ulaşması için bu alanda nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle hizmetin aksamadan yerine getirilebilmesi için personelin eğitim kalitesi son derece önem arz etmektedir. Üniversitelerin Adalet Programından mezun olacak öğrenciler sektörde kalite ve farklılık yaratarak sektörün gelişimine katkı sağlayacaklardır.

Çalışma Alanları:

Adalet Programından mezun olan öğrenciler kamuda başta adliye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile icra daireleri ve özelde başta hukuk büroları olmak üzere istihdam edilebilmektedirler. Her öğrencinin toplamda 30 gün olmak üzere staj yapması da gereklidir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Hukuk Fakültesine dikey geçiş yapmak mümkündür.

 

Öğr. Gör. Gönül ÖZBAYRAK

Öğr. Gör. Özlem KORUCUOĞLU DOĞAN
Öğr. Gör. Eda MERT Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜRKMEN