Açıklamalar ve Belgeler


STAJ (SEKTÖR UYGULAMASI) ÇALIŞMASI

   STAJ BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

       Sevgili Öğrenciler, Üniversitemiz öğrencilerinin kamu ve özel sektördeki iş hayatına hazırlanması için staj önemli bir basamaktır. Artvin Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, mesleki eğitimleriyle ilgili deneyim kazanması, gözlem ve inceleme yapması amacıyla en az (15+15) 30 iş günü staj yapmaları zorunludur. Staj sürecine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir. Mesleki deneyiminizde başarılar dileriz.

     Staj başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağı hangi tarihler arasında staj yapılacağı Staj Komisyonu tarafından duyurulacaktır. Staj işlemlerinin başlama duyurusu yapıldıktan sonra staj yapacak bütün öğrencilerimiz aşağıda 1. madde de belirtilen Staj Başvuru Formunu çıktı alıp kendi ile ilgili alanları okunaklı ve doğru bir şekilde doldurdaktan sonra Bölüm Başkanına imzalatacaktır. Daha sonra Staj Başvuru Formu öğrencinin kendi bulacağı, istediği ilde bölümüyle alakalı Kurum/Kuruluş/Özel İş Yeri vb. yerlere doldurtacaktır. (fotokopisi iş yerinde kalacaktır). Staj Başvuru Formunda ki bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde aşağıda belirtilen 1. madde de ki "bilgi girişi" tıklanarak örnekler incelenerek Öğrenci Otomasyonunda bulanan "Staj İşlemleri" kısmına Staj Bilgileri girilecektir. (Öğrenci Otomasyonuna Staj Bilgilerini girmeyen öğrenciler Staj Başvuru Formunu Teslim Etseler dahi staj başvuruları kabul edilmeyecektir.) Öğrenci Otomasyonuna Staj Başvuru Formunda bulunan bilgileri giren öğrencilerimiz, Staj Komisyonun belirlediği tarihlerde Bölüm Başkanına ıslak imzalı, mühürlü, kaşeli bir şekilde teslim edeceklerdir. Bölüm Başkanlırının inceleme sonucunda staj yeri uygun olmayanlara yeni staj yeri bulmaları için ek süre verilecektir. Stajlarının Uygun olduğu belirlenen öğrencilerimiz Staj Komisyonu tarafından belirlenen tarihlerde stajlarına başlayabileceklerdir. Staj süresi 1. sınıf sonunda 15, 2. sınıf sonunda 15 olmak üzere toplam 30 iş günüdür (6 hafta). 1. sınıf sonunda 15 günlük zorunlu stajını yapmayan öğrencilerimiz 2. sınıf sonunda 30 gün olarak yapabileceklerdir. Fakat 1. sınıf sonunda 30 gün yapılamayacaktır. Stajı biten öğrencilerimiz Staj Dosyalarını aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırladıktan sonra ilan edilen Staj Mülakatlarına elden getireceklerdir. Staj Dosyaları posta ile gönderilmeyecek, gönderilen dosyalar işleme alınmayacaktır. Staj Mülakat sonucu Öğrenci Otomasyonu Sektörel Uygulama kısmında ilan edilecektir. 

 

Staj (Sektör Uygulaması) Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 İş Günü Staj Yapacak Öğrenciler İçin :

Staj başlangıç tarihi : 04.08.2020

Staj bitiş tarihi : 24.08.2020

Mülâkat tarihi: Daha sonra duyurulacaktır.

30  İş Günü Staj Yapacak Öğrenciler İçin :

Staj başlangıç tarihi : 04.08.2020

Staj bitiş tarihi : 14.09.2020

Mülâkat tarihi : Daha sonra duyurulacaktır.


1-) Staj başvuru formunu indirmek için tıklayınız. 

Staj formunu teslim etmeden önce staj bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci tarafından kesinlikle girilmesi gerekmektedir. Bilgi girişi hakkındaki yardım dokümanını görüntülemek için tıklayınız...

2-) Staj muafiyet formunu indirmek için tıklayınız.

Bu form, öğrenim gördükleri önlisans programıyla ilgili bir alanda çalışmakta olan öğrencilerin staj muafiyet başvuruları için doldurulacaktır.

3-) Staj (Sektör Uygulaması) Defterini indirmek için program isimlerini tıklayınız.

- Adalet

- Avcılık ve Yaban Hayatı

- Bankacılık ve Sigortacılık

- Bilgisayar Programcılığı

- Bilgisayar Teknolojisi

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

- Elektrik

- Harita ve Kadastro

- İşletme Yönetimi

- Kültürel Miras ve Turizm

- Laboratuvar Teknolojisi 

- Makine

- Mobilya ve Dekorasyon

- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

- Ormancılık ve Orman Ürünleri

- Özel Güvenlik ve Koruma

- İç Mekan Tasarımı

- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

- Tapu ve Kadastro 

4-) e-Devlet Kapısı üzerinden, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Müstehaklık Sorgulama sayfasını görüntülemek için tıklayınız. (Sağlık provizyonuna sahip (müstehak) değilseniz, sigorta işlemlerinizin tamamlanması için bu sayfaya e-devlet şifreniz ile giriş yapıp Sağlık Provizyon Sorgulama sonucuna ait yazıcı çıktısını stajınıza başlamadan önce Yüksekokulumuza teslim etmeniz gerekmektedir. Sağlık provizyonuna sahip (müstehak) olanlar belge teslim etmeyeceklerdir.)

5-) Staj (Sektör Uygulaması) Sonunda İşyerince Doldurulacak Olan Değerlendirme Formunu indirmek için tıklayınız. (Bu form kapalı-mühürlü zarf içerisinde Staj defteri ile birlikte Yüksekokulumuza teslim edilecektir.)

6-) Staj Defteri ve Dosyasının Hazırlanmasına İlişkin Açıklama:

    Staj yapacak öğrenciler staj yapacakları yere gitmeden önce Stajlar kısmında bulunan "Staj Üst Yazı Görüntüle" kısmından Staj Üst Yazısını ve "SGK Görüntüle" kısmından  SGK belgesini çıktı alıp, staj dosyasıyla beraber staj yapacağı kuruma teslim etmelidir. 

a- Artvin Meslek Yüksekokulu Tüm Program öğrencileri (Örgün ve İkinci Öğretim) staj defterinin son bölümünde yer alan günlük çalışmalarını yazacakları sayfayı her bir staj günü için (30 iş günü:15+15) fotokopi ile çoğaltarak dolduracaklardır. Birinci sınıfta stajını yapan öğrenciler 15 iş günü, 2. sınıf sonunda stajını yapan öğrenciler 15 iş günü olarak bu sayfayı doldurması gerekmektedir. Ancak 1. sınıf stajını yapmayan öğrenciler 2. sınıfta bu sayfaları 30 sayfa olarak dolduracaklardır. Buna ilave olarak, staj süresince yapılan işlerin varsa resimi, yapacakları kroki, taslak, plân, proje vs. her türlü çizim çalışmalarını ayrıca staj dosyasına ekleyecek ve staj defterine açıklamalarını yazacaklardır.

b- Staj Dosyası : Staj dosyası içerisinde; yukarıda örnekleri verilen staj defteri, zorunlu staj formu, sigorta başlangıcına ilişkin belge ve her bir program için yukarıda açıklanan staj evrakları yer alır. Staj yapılan kurum yada işletmelerin dolduracakları not çizelgeleri ilgili kurum yada işletme tarafından kapalı zarf içerisine konularak mühürlenecek, Meslek Yüksekokulumuza staj dosyasıyla birlikte teslim edilecektir.

Staj evraklarının muhafazası için aşağıda resimli örnekleri bulunan plastik tel dosya kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7-) Staj Evrakının Teslim Edilmesi: Staj çalışmalarıyla ilgili belgeler, Yüksekokulumuza 1. ve 2. sınıfın sonunda teslim edilecektir. Stajını tamamlayan öğrenciler, staj dosyalarını ilan edilen mülakat tarihlerine gelirken tüm staj evraklarını ve staj not durum belgesini dosyalanmış bir şekilde Bölüm Staj Komisyonlarına elden teslim etmekle yükümlüdürler. 

8-) Staj dosyalarını teslim eden 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerinin staj mülâkat değerlendirmesine girmeleri gerekmektedir. Mülâkat tarihleri, Yüksekokulumuz internet sitesinde ve ilân panolarında ayrıca duyurulacaktır.

9-) Staj sonunda, staj değerlendirme komisyonu tarafından verilen notlar öğrenci otomasyonu üzerinden ilan edilecektir.