Açıklamalar ve Belgeler


STAJ (SEKTÖR UYGULAMASI) ÇALIŞMASI

 

Staj (Sektör Uygulaması) Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

15 İş Günü Staj Yapacak Öğrenciler İçin :

Staj başlangıç tarihi : 24 Haziran 2019, Pazartesi

Staj bitiş tarihi : 12 Temmuz 2019, Cuma

Mülâkat tarihi: 16 TEMMUZ 2019 SALI GÜNÜ 09:00-16:00 SAATLERİ ARASINDA (Bir Gün)

 

30  İş Günü Staj Yapacak Öğrenciler İçin :

Staj başlangıç tarihi : 24 Haziran 2019, Pazartesi

Staj bitiş tarihi : 02 Ağustos 2019, Cuma

Mülâkat tarihi : Daha sonra duyurulacaktır.


1-) Staj formunu indirmek için tıklayınız. 

Staj formunu teslim etmeden önce staj bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine öğrenci tarafından kesinlikle girilmesi gerekmektedir. Bilgi girişi hakkındaki yardım dokümanını görüntülemek için tıklayınız...

2-) Staj muafiyet formunu indirmek için tıklayınız.

Bu form, öğrenim gördükleri önlisans programıyla ilgili bir alanda çalışmakta olan öğrencilerin staj muafiyet başvuruları için doldurulacaktır.

3-) Staj (Sektör Uygulaması) Defterini indirmek için program isimlerini tıklayınız.

- Avcılık ve Yaban Hayatı

- Bankacılık ve Sigortacılık

- Bilgisayar Programcılığı

- Bilgisayar Teknolojisi

- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

- Elektrik

- Harita ve Kadastro

- İşletme Yönetimi

- Kültürel Miras ve Turizm

- Makine

- Mobilya ve Dekorasyon

- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

- Ormancılık ve Orman Ürünleri

- Özel Güvenlik ve Koruma

- İç Mekan Tasarımı

- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

- Tapu ve Kadastro 

 

4-) e-Devlet Kapısı üzerinden, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi Müstehaklık Sorgulama sayfasını görüntülemek için tıklayınız. (Sağlık provizyonuna sahip (müstehak) değilseniz, sigorta işlemlerinizin tamamlanması için bu sayfaya e-devlet şifreniz ile giriş yapıp Sağlık Provizyon Sorgulama sonucuna ait yazıcı çıktısını stajınıza başlamadan önce Yüksekokulumuza teslim etmeniz gerekmektedir. Sağlık provizyonuna sahip (müstehak) olanlar belge teslim etmeyeceklerdir.)

5-) Staj (Sektör Uygulaması) Sonunda İşyerince Doldurulacak Olan Değerlendirme Formunu indirmek için tıklayınız. (Bu form kapalı-mühürlü zarf içerisinde Staj defteri ile birlikte Yüksekokulumuza teslim edilecektir.)

6-) Staj Defteri ve Dosyasının Hazırlanmasına İlişkin Açıklama:

    Staj yapacak öğrenciler staj yapacakları yere gitmeden önce Stajlar kısmında bulunan "Staj Üst Yazı Görüntüle" kısmından Staj Üst Yazısını ve "SGK Görüntüle" kısmından  SGK belgesini çıktı alıp, staj dosyasıyla beraber staj yapacağı kuruma teslim etmelidir. 

a- İşletme Yönetimi Programı ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (Örgün ve İkinci Öğretim) öğrencileri staj defterinin kendi programlarına ait staj çalışma esasları bölümünde sıralanan belge örneklerini staj dosyalarına ekleyeceklerdir. Staj defterindeki haftalık çalışma programını dolduracaklar ancak, son bölümde yer alan günlük çalışmaların yazılacağı sayfayı doldurmayacaklardır.

b- Avcılık ve Yaban Hayatı Programı, Bilgisayar Programcılığı Programı, Bilgisayar Teknolojisi Programı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, Mobilya ve Dekorasyon Programı, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, Özel Güvenlik ve Koruma Programı, İç Mekân Tasarımı Programı, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri (Örgün ve İkinci Öğretim) staj defterinin son bölümünde yer alan günlük çalışmalarını yazacakları sayfayı her bir staj günü için (30 iş günü:15+15) fotokopi ile çoğaltarak dolduracaklardır. Birinci sınıfta stajını yapan öğrenciler 15 iş günü, 2. sınıf sonunda stajını yapan öğrenciler 15 iş günü olarak bu sayfayı doldurması gerekmektedir. Ancak 1. sınıf stajını yapmayan öğrenciler 2. sınıfta bu sayfaları 30 sayfa olarak dolduracaklardır.

c- Elektrik Programı, Harita ve Kadastro Programı, Makine Programı öğrencileri staj defterinin son bölümünde yer alan günlük çalışmalarını yazacakları sayfayı her bir staj günü için (30 iş günü:15+15) fotokopi ile çoğaltarak dolduracaklardır. Birinci sınıfta stajını yapan öğrenciler 15 iş günü, 2. sınıf sonunda stajını yapan öğrenciler 15 iş günü olarak bu sayfayı doldurması gerekmektedir. Ancak 1. sınıf stajını yapmayan öğrenciler 2. sınıfta bu sayfaları 30 sayfa olarak dolduracaklardır. Buna ilave olarak, sayılan program öğrencileri, yapacakları kroki, taslak, plân, proje vs. her türlü çizim çalışmalarını ayrıca staj dosyasına ekleyecek ve staj defterine açıklamalarını yazacaklardır.

d- Staj Dosyası : Staj dosyası içerisinde; yukarıda örnekleri verilen staj defteri, zorunlu staj formu, sigorta başlangıcına ilişkin belge ve her bir program için yukarıda açıklanan staj evrakları yer alır. Staj yapılan kurum yada işletmelerin dolduracakları not çizelgeleri ilgili kurum yada işletme tarafından kapalı zarf içerisine konularak mühürlenecek, Meslek Yüksekokulumuza staj dosyasıyla birlikte teslim edilecektir.

Staj evraklarının muhafazası için aşağıda resimli örnekleri bulunan plastik tel dosya kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7-) Staj Evrakının Teslim Edilmesi: Staj çalışmalarıyla ilgili belgeler, Yüksekokulumuza 1. ve 2. sınıfın sonunda teslim edilecektir. Stajını tamamlayan öğrenciler, staj dosyalarını ilan edilen mülakat tarihlerine gelirken tüm staj evraklarını ve staj not durum belgesini dosyalanmış bir şekilde Bölüm Staj Komisyonlarına elden teslim etmekle yükümlüdürler. 

8-) Staj dosyalarını teslim eden 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencilerinin staj mülâkat değerlendirmesine girmeleri gerekmektedir. Mülâkat tarihleri, Yüksekokulumuz internet sitesinde ve ilân panolarında ayrıca duyurulacaktır.

9-) Staj sonunda, staj değerlendirme komisyonu tarafından verilen notlar öğrenci otomasyonu üzerinden ilan edilecektir.