Bankacılık ve Sigortacılık


Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Barış AYDEMİR
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 40
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Meslek Elemanı
ÖSYM Tipi TYT
Ders İçerikleri Tıklayınız
 

 

Program Hakkında Bilgi:

Günümüz koşullarında, bankacılık ve sigortacılık sektörü, küreselleşmeden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde bankacılık ve sigortacılık sektöründe çok uluslu şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaya başlaması ile nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençlerin istihdamına olan gereksinim daha da artmaktadır.

Bankacılık ve Sigortacılık programı, bugünün rekabetçi piyasa koşullarında, sektörün gerektirdiği güncel bilgilerle donatılmış, hızlı ve doğru bir şekilde analitik kararlar alabilen, teorik bilgi yanında çeşitli sistem ve program uygulamaları aracılığıyla pratik bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Ders programları, risk üstlenme konusunun özellikle son yıllarda bireyin sorumluluğuna geçmesiyle ve çeşitli risk hesapları doğrultusunda belli konuların zorunlu sigorta kapsamına dâhil edilmesiyle, sektörde nitelikli çalışan gücüne ihtiyaç olduğu dikkate alınarak düzenlenmiştir. Okutulan derslerde önce teorik bilgi aktarılmakta ardından piyasalara yönelik sınıf içi uygulamalar yapılmaktadır.

 

Amaç ve Hedef:

Bankacılık ve Sigortacılık Ön lisans Programının amacı, bankacılık ve sigortacılık mesleğinin temel ilkeleri çerçevesinde, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış, mesleki yabancı dile vakıf, mesleğin sorumluluğu ve iş ahlakı bilincinde olan ara insan gücü yetiştirmektir. Aynı zamanda para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.

Ayrıca bu programda, günümüz hızlı değişim gösteren işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi temel hedefinin yanında, öğrencilerin finansal muhasebe, temel iletişim becerileri, genel bankacılık ve sigortacılık bilgileri, temel bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, banka ve sigorta muhasebesi, hizmet pazarlaması, temel kredi bilgileri, fon ve risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi için etkin bir yetkinlik derecesine ulaşmaları amaçlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları:

Bu bölüm mezunları, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında faaliyete bulunur. Çalışma alanları banlardan ibaret olmayıp mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, program kapsamında zorunlu toplam 30 günlük mesleki staj öngörülmüştür.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik.

 

Akademik Personel
Barış AYDEMİR , Öğretim Görevlisi Bedriye GÜNEŞ, Öğretim Görevlisi
Yusuf ÇOLAK , Öğretim Görevlisi Mehmet ERSOY, Prof. Dr.