Bölüm Başkanları


BÖLÜM BAŞKANLARI
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed ARDIÇ Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Perinçek Seçkinozan ŞEKER Ormancılık Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Mehmet Serkan ÇALI Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı (Tedviren)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTÜRK Makine ve Metal Tekn. Bölüm Başkanı 
Öğr. Gör. Enes Halit AYDIN Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı (Tedviren)
Öğr. Gör. Murat YAZICI Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı (Tedviren)
Öğr. Gör. İbrahim Halil ÇELİK Mülkiyet Kor. ve Güvenlik Bölüm Başkanı (Tedviren)
.......... Büro Hizmetleri ve Sekr. Bölüm Başkanı (Tedviren)
Öğr. Gör. Anıl AKAY Seyahat Tur. ve Eğlence Hiz. Bölüm Başkanı (Tedviren)
Öğr. Gör. Tolga ODABAŞ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı (Tedviren)
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Gökhan BAYYURT Tasarım Bölüm Başkanı (Tedviren)
Öğr. Gör. Gönül ÖZBAYRAK Hukuk Bölüm Başkanı (Tedviren)
Öğr. Gör. Barış AYDEMİR Finas-Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı (Tedviren)