Tapu ve Kadastro (Ardanuç)


Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Tolga ODABAŞ
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 40 
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Tapu ve Kadastro
ÖSYM Tipi TYT
Ders İçerikleri Tıklayınız
 

 

Program Hakkında Bilgi:

Tapu Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İki yılı (4 Yarıyıl) başarıyla bitirip bu bölümden mezun olan öğrenciler “Tapu Kadastro Teknikeri” unvanı alacaklardır.

 

 Amaç ve Hedef:

Tapu Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan kadastro çalışmaları konusunda çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Tapu Kadastro programının mezunlarının yeterli mesleki bilgiye sahip, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen, yüksek uygulama becerisine sahip, mesleki olarak ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Çalışma Alanları:

Tapu ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde bulunan tapu sicil müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş bulabilmektedirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, DSİ, T.C. Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde ve Emlak Değerleme şirketlerinde de çalışabilirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Tapu ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Kamu Yönetimi ve Tapu Kadastro bölümüne geçiş yapabilmektedir.

 

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

Ölçme laboratuvarımızda 5 adet Total Station, 5 adet kompansatörlü otomatik nivo, 1 adet sayısal nivo ve çeşitli basit ölçme aletleri bulunmakta olup uygulamalı derslerde öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

 

Akademik Personel
Selim TAŞKAYA  , Öğretim Görevlisi Mustafa BÜYÜKDİNÇ , Öğretim Görevlisi
Sude Gül YILDIZ, Öğretim Görevlisi