Harita ve Kadastro


Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Tolga ODABAŞ
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 40 
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Harita ve Kadastro Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders İçerikleri Tıklayınız
 

 

Program Hakkında Bilgi:

Harita Kadastro Programı, teknolojiyi yakından takip ederek, elektronik ölçü aletleri ve uydular aracılığıyla ölçüm yapabilen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) yardımıyla ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur.

 

Amaç ve Hedef:

Her devirde gelişmiş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

Harita ve Kadastro mezunlarının yeterli mesleki bilgiye sahip, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen, yüksek uygulama becerisine sahip, mesleki olarak ülkesine fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Çalışma Alanları:

Harita ve Kadastro teknikerleri, harita ve harita bilgilerini üreten ve kullanan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışmalarında istihdam edilmektedirler. Özel sektör olarak Harita Mühendisliği bürolarında; kamu sektöründe ise başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ile bağlı kuruluşlar, Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Karayolları, AFAD, Demiryolları gibi genel müdürlüklere bağlı teşkilatlar, Harita Genel Komutanlığı, MTA, DSİ, TPAO, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve Belediyelerde istihdam edilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Orman Mühendisliği 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca tüm mezunların Açıköğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkânları bulunmaktadır.

 

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

Ölçme laboratuvarımızda 5 adet Total Station, 5 adet kompansatörlü otomatik nivo, 1 adet sayısal nivo ve çeşitli basit ölçme aletleri bulunmakta olup uygulamalı derslerde öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

 

Akademik Personel
Tolga ODABAŞ  , Öğretim Görevlisi Erhan KIRMIZI , Öğretim Görevlisi
Sertaç DİNÇER  , Öğretim Görevlisi Volkan YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi