Aşçılık


 

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Elif Esma KARAMAN
Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Yok
Kontenjanı Normal Öğretim: 30 + 1
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Av ve Yaban Hayatı Teknikeri
ÖSYM Tipi TYT
Ders İçerikleri TIklayınız...

 

Program Hakkında Bilgi:

 

Aşçılık Önlisans Programı, öğrencilere aşçılık alanında bilimsel sınırlar içerisinde teorik temelli derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik bilgi ve eğitim vererek sektörde kullanabilecekleri bilgi ve deneyim yeterliliği kazandırmaktadır. Bunun dışında yönetim, pazarlama, insan kaynakları, iletişim ve halkla ilişkiler alanlarında temel bilgiler vererek, farklı ölçeklerde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ara insan gücü yetiştirebilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır.

 

Program öğrenim süresi dört yarı yıldır. Öğrencilerimizin sektörü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla dördüncü yarıyılın sonunda 30 günlük staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Staj yerleri en az 3 yıldızlı turizm işletmeleri ve turistik belgeli yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Amaç ve Hedefler:

 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümü içerisinde yer alan aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan; uygulamalı bilgi ve becerilerle donatılmış, ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren işletmelerde hizmet edebilecek uzman personeller yetiştirmektir. Bu doğrultuda; öğrencilerimize mutfak bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra hem Türk Mutfağı hem Dünya mutfakları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmaları ve temel işletmecilik eğitimlerini almaları amaçlanmaktadır.

 

 

Aşçılık programının temel hedefi; evrensel düşünebilen, mesleki beceri ve özveriye sahip, özgüvenli, yenilikçi bireyleri yetiştirebilmektir. Verilen eğitimlerle öğrencilerin gıda güvenliği, güvenli gıda üretimi, endüstriyel yiyecek üretimi ve sunumu, profesyonel gıda yönetimi ve etik kurallara uygun çalışma prensipleri edinilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca sektöre nitelikli personel kazanımı sağlamaktadır.

 

Çalışma Alanları:

 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programından mezun olanlar, Aşçı unvanını kazanarak;

  • Turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi gibi rütbelerle araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü gibi kadrolarda çalışabilirler.

 

  • Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi gibi isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

 

Aşçılık ön lisans programlarını başarı ile bitiren öğrenciler; “Meslek Yüksekokulları Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakülte/yüksekokulların Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği eğitimi veren Lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

 

Ceyhun AKYOL, Dr. Öğretim Görevlisi   
Yener OĞAN, Öğretim Görevlisi   
Elif Esma KARAMAN, Öğretim Görevlisi   
Ali Murat KESEMEN, Öğretim Görevlisi