Genel Bilgi


Artvin Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12 Aralık 1990 tarihli toplantısında alınan kararla (*1) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 14 Aralık 1992 tarihli toplantısında alınan karar (*2) gereğince Kafkas Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini Artvin'de sürdürmeye devam etmekte iken;

Kuruluşunda İşletmecilik (1. Öğretim) ve Muhasebe (1. Öğretim) Programlarından oluşan Yüksekokulumuz İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 09 Mart 1999 tarihli toplantısında alınan karar (*3) ile İşletmecilik (2. Öğretim) ve Muhasebe (2. Öğretim) programları eklenerek 1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren ikili öğretime geçilmiştir.

2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması ile Yüksekokulumuzda Teknik Programlar Bölümü kurulmuş, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı, Elektrik Eğitim Programı, El Sanatları Programı, Tekstil Programı, Otomotiv Programı ve Makine Programı açılmıştır. Yeni açılan programlar ile İşletme (1. ve 2 Öğretim) ve Muhasebe (1. ve 2. Öğretim) programlarına 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren sınavsız geçiş uygulamasıyla da (*4) öğrenci alımına başlanmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 10 Mart 2006 tarihli toplantısında alınan kararla 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Yüksekokulumuz İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde 40 öğrenci ile Pazarlama Programı açılması uygun bulunmuştur. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında Tekstil (2. Öğretim) ve Otomotiv (2. Öğretim) Programları kapatılmıştır. (*5)

2007 yılına kadar Kafkas Üniversitesine bağlı olarak faaliyetini sürdüren Yüksekokulumuz 29 Mayıs 2007 tarihinden itibaren, 5662 Sayılı kanunun 7. maddesiyle kurulan Artvin Çoruh Üniversitesine bağlanmıştır. (*6)

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Ormancılık ve Orman ürünleri (1. ve 2. Öğretim), Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (1. ve 2. Öğretim), Harita ve Kadastro, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Pazarlama (2. Öğretim) ve Bilgisayar Programcılığı Programları açılmış, El Sanatları (2. Öğretim) programı ise kapatılmıştır. İnşaat ve Çocuk Gelişimi Programları da aynı Eğitim-Öğretim yılında açılmış ancak bu programlara öğrenci alımı yapılmamıştır.

2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Elektrik (1. Öğretim), Makine (1. Öğretim), Avcılık ve Yaban Hayatı (1. Öğretim) Programları açılmış, daha önce Hopa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Mobilya ve Dekorasyon (1. Öğretim) Programı da Yüksekokulumuza aktarılmıştır. 2013 yılında Çocuk Gelişimi programı açılarak ÖSYS ek yerleştirmeleri ile öğrenci alımı yapılmıştır.

Artvin Meslek Yüksekokulu'nda halen,

Adalet, Avcılık ve Yaban Hayatı, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik, Harita ve Kadastro, İç Mekan Tasarımı, Makine,  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Özel Güvenlik ve Koruma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Tapu ve Kadastro (Ardanuç ilçesinde eğitim vermektedir.) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İkinci Öğretim), Ormancılık ve Orman Ürünleri (2. Öğretim) Programları faaliyet göstermektedir.

 

______________________________________________________________________

(1) 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi kapsamında YÖK tarafından kurulmuştur.

(2) 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi kapsamında YÖK tarafından bağlı olduğu üniversite değiştirilmiştir.

(3) 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca YÖK tarafından ikili öğretime başlanmasına karar verilmiştir.

(4) 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4702 Sayılı Kanun kapsamında yer alan düzenlemeye göre sınavsız geçiş uygulamasıyla öğrenci alımına başlanmıştır.

(5) 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca bazı programlar açılmış ve kapatılmıştır.

(6) 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunun 7. maddesine göre Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.