Komisyon, Kurul ve Koordinatörlükler


ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM STAJ KOMİSYONLARI 
Bölüm Program Başkan ve Üyelerin Unvan- Adı ve Soyadı  Başlama ve Bitiş Tarihleri 
Ormancılık 1-Avcılık ve Yaban Hayatı 1-Dr. Öğr. Üyesi Perinçek Seçkinozan ŞEKER (Başkan)
2-Öğr. Gör. Gökçe Ali KELEŞ (Üye)
3- Öğr. Gör. Fahriye Zehra BAŞARAN(Üye)
18.02.2020-31.12.2022
2- Ormancılık ve Orman Ürünleri 1-Dr. Öğr. Üyesi Nadir ERSEN  (Üye)
2-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DUMAN (Üye)
3-Öğr. Gör. Mustafa AYBAR  (Üye)
Muhasebe ve Vergi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1-Öğr. Gör. Mehmet Serkan ÇALI (Başkan)
2-Öğr. Gör. Ömer İSKENDER (Üye)
3-Öğr. Gör. Tuğçe UZUN (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Makine ve Metal Teknolojileri Makine 1- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTÜRK (Başkan)
2-Öğr. Gör. Fatin SÖNMEZ (Üye)
3-Öğr. Gör. Çiğdem UĞURLU KÖSEOĞLU (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Bilgisayar Teknolojileri 2-Bilgisayar Programcılığı 1-Öğr. Gör. Murat YAZICI  (Başkan)
1-Öğr. Gör. Fatih KARA (Üye)
2-Öğr. Gör. Okan ÖZKAN(Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik 1-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 1-Öğr. Gör. İbrahim Halil ÇELİK (Başkan)
2-Öğr. Gör. Kemal TORPUŞ (Üye)
3-Öğr. Gör. Sezer YALÇIN (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
2-Özel Güvenlik ve Koruma
 
1-Öğr. Gör. Cem ALKAN (Üye)
2-Öğr. Gör. Mukaddes KILIÇ (Üye)
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1-Öğr. Gör. Hüriye SUBAŞI (Başkan)
2-Öğr. Gör. Ayşe Sevcan HATTATOĞLU (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Mimarlık ve Şehir Planlama 1-Harita ve Kadastro 1-Öğr. Gör.Tolga ODABAŞ (Başkan)
2-Öğr. Gör.Sertaç DİNÇER (Üye)
3-Öğr. Gör. Erhan KIRMIZI (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
2-Tapu ve Kadastro 1-Öğr. Gör. Mustafa BÜYÜKDİNÇ (Üye)
2-Öğr. Gör. Sude Gül YEL (Üye)
3-Öğr. Gör. Selim TAŞKAYA (Üye)
Tasarım İç Mekan Tasarımı 1-Öğr. Gör. Gökhan BAYYURT (Başkan)
2-Öğr. Gör. Meryem KILIÇ AKSU (Üye)
3-Öğr. Gör. Meral COŞKUN (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Finans-Bankacılık ve
Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık 1-Öğr. Gör. Barış AYDEMİR (Başkan)
2-Öğr. Gör. Bedriye GÜNEŞ (Üye)
3-Öğr. Gör. Yusuf ÇOLAK (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Seyahat Turizm ve Eğlence
Hizmetleri
Kültürel Miras ve Turizm 1-Öğr. Gör. Anıl AKAY (Başkan)
2-Öğr. Gör. İlker ALINMAZ (Üye)
3-Öğr. Gör. Gülbeyaz KÜRE (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Hukuk Adalet 1-Öğr. Gör. Gönül ÖZBAYRAK (Başkan)
2-Öğr. Gör. Özlem KORUCUOĞLU DOĞAN (Üye)
3-Öğr. Gör. Eda MERT (Üye)
04.12.2020-31.12.2022
Kimya ve Kimya İşleme Teknolojileri Laboratuvar Teknolojisi 1-Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU (Başkan)
2-Doç. Dr. Şule CEYLAN (Üye)
3-Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar ÇAKIROĞLU (Üye)
04.12.2020-31.12.2022

 

2020 YILI KOMİSYONLARI
KOMİSYONDAKİ GÖREVİ ADI-SOYADI BAŞLAMA TARİHİ
YENİ ÖĞRENCİLERLE UYUM KOMİSYONU
Başkan ÖĞR. GÖR. AYŞE SEVCAN HATTATOĞLU 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR KEMAL TORPUŞ 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. SUDE GÜL YEL 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. CEM ALKAN 18.02.2020
 Yedek Üye ÖĞR. GÖR. İLKER ALINMAZ 18.02.2020
MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ NADİR ERSEN 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. ENES HALİT AYDIN 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. TOLGA ODABAŞ 18.02.2020
Yedek Üye ÖĞR.GÖR. ÇİĞDEM UĞURLU KÖSEOĞLU 18.02.2020
SATINALMA KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ PERİNÇEK SEÇKİNOZAN ŞEKER 18.02.2020
Üye YENER GÜNER (Yüksekokul Sekreteri) 18.02.2020
Üye BİLGE GÖZÜKATI (Şef) 18.02.2020
Yedek Üye MEHMET KARAMANLI (Bilgisayar İşletmeni) 18.02.2020
SPOR ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU
Başkan ÖĞR. GÖR. SERKAN AVŞAR 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. EVREN OSMAN ÇAKIROĞLU 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. MEHMET SERKAN ÇALI 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. SERTAÇ DİNÇER 18.02.2020
Yedek Üye ÖĞR. GÖR. ÖZLEM KORUCUOĞLU DOĞAN 18.02.2020
BURS VE YARDIM KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ PERİNÇEK SEÇKİNOZAN ŞEKER 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR.ÖMER İSKENDER 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. HÜRİYE SUBAŞI 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. GÖNÜL ÖZBAYRAK 18.02.2020
Yedek Üye ÖĞR. GÖR. ÖZBEK ACAR 18.02.2020
MEZUNLARLA İLETİŞİM KOMİSYONU
Başkan DOÇ. DR. ŞULE CEYLAN 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. FAHRİYE ZEHRA BAŞARAN 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. MERYEM KILIÇ AKSU 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. YUSUF ÇOLAK 18.02.2020
Yedek Üye ÖĞR. GÖR. ERHAN KIRMIZI 18.02.2020
BOLOGNA VE İKMEP EŞGÜDÜM KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET DUMAN 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. TUĞÇE UZUN 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. MURAT YAZICI 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. BARIŞ AYDEMİR 18.02.2020
Yedek Üye ÖĞR. GÖR. FATİN SÖNMEZ 18.02.2020
BİLİMSEL VE TOPLUMSAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE AKTAŞ KAMİLOĞLU 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. EDA MERT 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. İBRAHİM HALİL ÇELİK 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. HAKAN TEMİZ 18.02.2020
Yedek Üye DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSNÜ YEL 18.02.2020
AF KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA UMUT KONANÇ 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. GÖKHAN BAYYURT 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR.ANIL AKAY 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. GÜLBEYAZ KÜRE 18.02.2020
 Yedek Üye ÖĞR. GÖR. FATİH KARA 18.02.2020
TANITIM KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ TUĞBA NİGAR ÇAKIROĞLU 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. MUSTAFA AYBAR 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. GÖKÇE ALİ KELEŞ 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. KAYHAN ERDOĞDU 18.02.2020
Yedek Üye ÖĞR. GÖR. SELİM TAŞKAYA 18.02.2020
MEZUNİYET PROGRAMI KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ PERİNÇEK SEÇKİNOZAN ŞEKER 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. KEMAL TORPUŞ 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. FATİN SÖNMEZ 18.02.2020
Üye DR.ÖĞR. ÜYESİ AHMET ÖZTÜRK 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. FATİH KARA 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. MUSTAFA AYBAR 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. ÇİĞDEM UĞURLU KÖSEOĞLU 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. GÖKHAN BAYYURT 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. SEZER YALÇIN 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BÜYÜKDİNÇ 18.02.2020
PROGRAM AÇMA KOMİSYONU
Başkan DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ÖZTÜRK 18.02.2020
Üye ÖĞR.GÖR. MERAL COŞKUN 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. CELAL DEMİR 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. MUKADDES KILIÇ 18.02.2020
Üye ÖĞR. GÖR. BEDRİYE GÜNEŞ 18.02.2020
Yedek Üye ÖĞR. GÖR. OKAN ÖZKAN 18.02.2020

 

ERASMUS-FARABİ-MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

SN

ADI SOYADI

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi Perinçek Seçkinozan ŞEKER

Ormancılık Bölümü Koordinatörü 

2

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTÜRK

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Koordinatörü

3

Öğr. Gör. Fatih KARA

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Koordinatörü

4

Öğr. Gör. Hüriye SUBAŞI

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Koordinatörü

5

Öğr. Gör. Gökhan BAYYURT

Tasarım Bölümü Koordinatörü

6

Öğr. Gör. Mehmet Serkan ÇALI

Muhasebe ve Vergi Bölümü Koordinatörü

7

Öğr. Gör. Tolga ODABAŞ

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Koordinatörü

8

Öğr. Gör. İbrahim Halil ÇELİK

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Koordinatörü

9

Öğr. Gör. Barış AYDEMİR

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Koordinatörü

10

Öğr. Gör. Anıl AKAY

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Koordinatörü

11

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar BOZKUŞ

Kimya ve Kimya İşleme Teknolojileri Bölümü Koordinatörlüğü

12

Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜRKMEN

Hukuk Bölümü Koordinatörü

13

Öğr. Gör. Elif Esma KARAMAN

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Koordinatörü

14

Öğr. Gör. Bedriye Cansu DEMİRKIRAN

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü