Muhasebe ve Vergi Uygulamaları


Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

Öğr. Gör. Mehmet Serkan ÇALI

Süresi (Yıl) 2
İkinci Öğretim Var
Kontenjanı Normal Öğretim: 50 / İkinci Öğretim: 50
Staj Durumu Var
Mezuniyet Ünvanı Muhasebe Meslek Elemanı
ÖSYM Tipi TYT
Ders İçerikleri Tıklayınız

 

Program Hakkında Bilgi:

Muhasebe; finansal nitelikteki bilgileri kayıtlama, sınıflama, özetleme, analiz, ve yorumlama yoluyla işletme ile ilgili kişilerin karar vermelerinde iletişimi sağlamaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programı işlerinin daha doğru, daha hızlı, daha düzenli, daha az personelle yapılması amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu doğrultuda kullanabilen bireyler yetiştirilmesine yardımcı olur.

 

Amaç ve Hedef:

Muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin hem teorik bazda, hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamak, muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, genel muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında uygulama olarak güçlü, tek düzen hesap planı, finans ve mali mevzuat konularında bilgili, bilgisayarda ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanan, ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları:

Büroda masa başında çalışan bölüm mezunları, kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe bölümlerinde, maliye ve vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe meslek elemanı kamu kurumlarında, özel işyerlerinde çalışabilirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında ön muhasebe elemanı olarak iş olanaklarına sahiptirler. 

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Alanlar:

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvar İmkânları:

4 adet 25 kişilik, 1 adet 50 kişilik bilgisayar laboratuvarı öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Akademik Personel
Ömer İSKENDER  , Öğretim Görevlisi Mehmet Serkan ÇALI , Öğretim Görevlisi
Tuğçe GÖÇERDİR, Öğretim Görevlisi