Yüksekokul Kurulu


MESLEK YÜKSEKOKUL KURULU
Doç. Dr. Yaşar KOBYA Yüksekokul Müdürü Başkan
Dr. Öğretim Üyesi Perinçek Seçkinozan ŞEKER Yüksekokul Müdür Yrd. Üye
Dr. Öğretim Üyesi Nadir ERSEN Yüksekokul Müdür Yrd. Üye
Dr. Öğretim Üyesi Muhammed ARDIÇ Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Üye
Öğr. Gör. Mehmet Serkan ÇALI Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZTÜRK Makine ve Metal Tekn. Bölüm Başkanı  Üye
Öğr. Gör. Enes Halit AYDIN Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Öğr. Gör. Murat YAZICI Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Öğr. Gör. İbrahim Halil ÇELİK Mülkiyet Kor. ve Güvenlik Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Öğr. Gör. Ayşe Sevcan HATTATOĞLU Büro Hizmetleri ve Sekr. Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Öğr. Gör. Anıl AKAY Seyahat Tur. ve Eğlence Hiz. Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Dr. Öğretim Üyesi Perinçek Seçkinozan ŞEKER Ormancılık Bölüm Başkanı Üye
Öğr. Gör. Tolga ODABAŞ Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Üye
Öğr. Gör. Gökhan BAYYURT Tasarım Bölüm Başkanı (Tedviren) Üye
Öğr. Gör. Gönül ÖZBAYRAK Hukuk Bölüm Başkan (Tedviren) Üye
Yener GÜNER Yüksekokul Sekreteri Raportör