MUAFİYET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

30 Eylül 2020, Çarşamba 443

2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuza YKS ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin varsa daha önce okumuş oldukları üniversitelerde aldıkları derslerden muaf olabilmek için muafiyet başvurusu yapmaları gerekmektedir. 

Muafiyet İçin İstenilen Belgeler

1-Muafiyet Talep Dilekçesi

2-Transkript

3- Daha önce öğrenim görülen üniversitenin ders bilgi paketinde ders içerikleri bulunmayan öğrencilerimiz muaf olmak istedikleri derslerin ders içeriklerini göndermek zorundadır. İlgili Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri bulunan veya sadece Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlke ve İnkılapları derslerinden muaf olmak isteyen öğrencilerimizin ders içerikleri gönderilmesine gerek yoktur.

Başvuru yapacak öğrencilerimizin istenilen belgeleri (12- 16 Ekim 2020 tarihleri arasında) Artvin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.